Prihlásenie

Najširšia ponuka ubytovania
na Slovensku

Vyhľadávač, cez ktorý si nájdete vysnívané ubytovanie, zábavu, športy a rôzne atrakcie. +PRIDAŤ UBYTOVANIE
Načítavam mapu...
Múzeá (182)
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice
Srdečne Vás pozývame k nahliadnutiu Malého kaštieľa v Oponiciach, ktorý bol postavený na prelome 16. a 17. storočia.
Zobraziť
img
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12, Bratislava
SNM - Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou.
Zobraziť
img
Archeopark - Živá archeológia
Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou
Archeopark je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode. V areáli sa nachádza päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku.
Zobraziť
img
Balneologické múzeum
Beethovenova 5, Piešťany
Balneologické múzeum v Piešťanoch sa venuje dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska, ako aj histórii regiónu Piešťan.
Zobraziť
img
Banícke múzeum
Banícke námestie 8, Gelnica
Banícke múzeum v Gelnici dokumentuje svojimi zbierkovými fondmi hlavne baníctvo, národopis, geológiu, históriu mesta, cechovníctvo.
Zobraziť
img
Banícke múzeum Rožňava
Šafárikova 31, Rožňava
Banícke múzeum vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, dejín techniky, najmä baníctva a hutníctva, prírodných vied.
Zobraziť
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27, Kremnica
Múzeum bolo otvorené v auguste 2008 z úcty k baníckej histórii mesta Kremnica a nachádza sa v bývalej prieskumnej štôlni Andrej z roku 1982.
Zobraziť
img
Banské múzeum v prírode SBM
Jozefa Karola Hella 414/12, Banská Štiavnica
Uprostred Štiavnických vrchov sa nachádza ojedinelý skanzen - Banské múzeum v prírode. Súčasťou prehliadky je veľmi atraktívny zostup do podzemia.
Zobraziť
img
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava - Čunovo
Danubiana Meulensteen Art Museum – jej hlavným poslaním je sprostredkovať priamy zážitok s umeleckým dielom.
Zobraziť
img
Detské múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Detské múzeum je priestor, ktorý víta všetky deti a všetkých dospelých, ktorí si zachovali veľké zvedavé detské oči a hravú detskú dušu.
Zobraziť
img
Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
Námestie Jána Pavla II, Nitra
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je prvým diecéznym múzeom na Slovensku.
Zobraziť
img
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
M. Schneidera-Trnavského, Trnava
V Dome hudby sa nachádza pamätná izba jedného z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov Mikuláša Schneidera Trnavského.
Zobraziť
img
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča
Sobotište
V obci Sobotište sa nachádza renesančno-barokový kaštieľ, v ktorom sídli obecný úrad, knižnica a zrenovované Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča.
Zobraziť
img
Dubnícke múzeum
Námestie sv. Jakuba c. 623/5, Dubnica nad Váhom
Dubnické múzeum má vlastivedný charakter so zameraním na kaštieľ a rod Ilešháziovcov.
Zobraziť
img
Etnografické múzeum SNM-MT
Malá Hora 2, Martin
Etnografické múzeum – Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného múzea.
Zobraziť
img
Expozícia - Budova múzea a knižnice
Palatínova 8, Komárno
Podunajské múzeum ponúka návštevníkom Expozíciu - Budova múzea a knižnice. Nájdete v nej najkrajšie a najcennejšie umelecké diela od 18. st do 20. st.
Zobraziť
img
Expozícia Jánošík a Terchová
Sv. Cyrila a Metoda 960, Terchová
Spoznajte históriu Terchovej spojenú s ľudovým hrdinom Jánošíkom v Múzeu v Terchovej - Expozícia Jánošík a Terchová.
Zobraziť
img
Expozícia judaík v Malej synagóge
Malá synagóga Dlabačova 15, Žilina
Žilina bola významným centrom židovského života od začiatku 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského obyvateľstva.
Zobraziť
img
Expozícia Kultúrny palác
Palatínova 13, Komárno
Podunajské múzeum v Komárne ponúka svojim návštevníkom Expozíciu Kultúrny palác, ktorú tvorí archeologická, historická a etnografická časť.
Zobraziť
img
Expozícia Rímske lapidárium
Okružná cesta, Komárno
Podunajské múzeum ponúka návštevníkom Expozíciu Rímske lapidárium - zaujímavá stavba z 19.st, v ktorej sú umiestnené rímske kameno-sochárske pamiatky.
Zobraziť
img
Expozícia Roľnícky dom v Martovciach
Martovce 101
Tradičný Roľnícky dom v Martovciach bol vyhlásený za pamiatkovo chránený objekt a od roku 1975 je v ňom zriadená expozícia ľudového bývania.
Zobraziť
img
Expozícia Slobodné kráľovské mesto Bardejov
Radničné námestie 48, Bardejov
Expozícia je umiestnená v historickej budove: goticko - renesančnej radnice. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova.
Zobraziť
img
Expozícia Zichyho palác
Nám. Gen. Klapku 9, Komárno
Podunajské múzeum v Komárne ponúka návštevníkom Expozíciu Zichyho palác, kde sa dozviete o histórií mesta Komárno a o svetoznámych rodákoch z Komárna.
Zobraziť
img
Expozície nábytku a hudobných nástrojov
Markušovce
V 50. rokoch 20. storočia bol kaštieľ v Markušovciach upravený pre účely múzea. Pre verejnosť sú tu expozície historického nábytku a klávesových hudob
Zobraziť
img
Gemersko - malohontské múzeum
Námestie Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
Gemersko-malohontské múzeum je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Je zamerané na dokumentáciu prírody a spoločnosti historického regiónu.
Zobraziť
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13, Topoľčianky
Vybudované hipologické múzeum poskytne návštevníkom ucelenú predstavu o koňoch a ich využívaní spoločnosti.
Zobraziť
img
Historické múzeum Bratislava
P.O.BOX 13, Bratislava
Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea.
Zobraziť
img
Hontianske múzeum Šahy
J. Rotaridesa 13, Šahy
Hontianske múzeum Šahy je zamerané na národopisnú, historickú a archeologickú expozíciu.
Zobraziť
img
Horehronské múzeum Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 55/47, Brezno
Horehronské múzeum v Brezne sídli v dvoch historických budovách: v starej radnici (národopisná expozícia) a meštianskom dome (historickej expozícia).
Zobraziť
img
Hornonitrianske múzeum Prievidza
Košovská cesta 9, Prievidza
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi tvorí nezastupiteľný prvok v kultúrnom i spoločenskom dianí mesta a celého regiónu horná Nitra.
Zobraziť
img
Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná ul. 14, Fiľakovo
Hradné múzeum návštevníkom približuje predovšetkým udalosti, ktoré sa v viažu k histórii fiľakovskej protitureckej pevnosti, ako aj k samotnému mestu.
Zobraziť
img
Hudobné múzeum SNM
Žižkova 18, Bratislava
Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou.
Zobraziť
img
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35, Podbrezová
Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová mapuje históriu hutníctva v regióne, vznik podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu.
Zobraziť
img
Kláštorné Múzeum Červený Kláštor
Pod lipami 20, Červený Kláštor
Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená v r. 1993 po celkovej rekonštrukcii
Zobraziť
img
Krajanské múzeum Matice slovenskej
P. O. Hviezdoslava 5, Martin
Krajanské múzeum pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami.
Zobraziť
img
Krajské múzeum KMP
Hlavná 86, Prešov
V súčasnosti sú v múzeu umiestnené historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu.
Zobraziť
img
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50, Čadca
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc.
Zobraziť
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35, Zvolen
Lesnícke a drevárske múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva.
Zobraziť
img
Lesnícky skanzen - múzeum v prírode
Čierny Balog
Náučný chodník na viac ako 4 km trase a 75 zastávkach odkrýva tajomstvá lesa, históriu lesníctva, prácu lesníkov, pestovanie, ochranu a význam lesa.
Zobraziť
img
Letecké múzeum Slavnica
Letisko Slavnica 8, Slavnica
Na letisku v Slavnici v Ilavskom okrese vzniklo pod holým nebom letecké múzeum.
Zobraziť
img
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10, Ružomberok
Expozície múzea ponúkajú komplexný obraz o živej i neživej prírode Liptova, významných archeologických nálezoch a jeho históriu.
Zobraziť
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9, Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu činnosť..
Zobraziť
img
Literárne a vlastivedné múzeum
Prostredná ul. 29, Svätý Jur
Vlastivedné a literárne múzeum vzniklo v roku 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického, pričom pre verejnosť bolo otvorené v máji roku 1954.
Zobraziť
img
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 20, Stará Ľubovňa
Ľubovnianske múzeum od svojho vzniku zhromažďuje historické, etnografické, umelecké a prírodovedecké zbierky.
Zobraziť
img
Malé Podbielanské etnografické Múzeum
Podbiel 194
V múzeu návštevníci spoznajú históriu podbieľanského priemyslu, ako aj cirkevnej školy, v budove ktorej sa múzeum nachádza.
Zobraziť
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4, Pezinok
Malokarpatské múzeum sa špecializuje na vinohradníctvo, vinárstvo a kultúru pitia vína v prostredí pod Malými Karpatmi.
Zobraziť
img
Mestské múzeum a galéria v Holíči
Zámocká 391/2, Holíč
Mestské múzeum má vlastivedný charakter a zameriava sa na dokumentáciu dejín, etnografiu mesta, umeleckú oblasť a osobnosti, ktoré sa tu narodili.
Zobraziť
img
Mestské múzeum a galéria Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba 33, Veľký Šariš
V múzeu možno nájsť zaujímavé expozície venované dejinám Šarišského hradu a mestu Veľký Šariš s dôrazom na známe šarišské pivovarníctvo.
Zobraziť
img
Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schubert
Schubertova ul. 16, Želiezovce
V Sovom zámočku je zriadené Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta (rakúsky hudobný skladateľ).
Zobraziť
img
Mestské múzeum Ilava
Ružová, Ilava
Mestské múzeum Ilava ponúka verejnosti exponáty dokumentujúce históriu mesta, ľudovú kultúru priľahlej oblasti.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Poltár
Družby, Poltár
Expozícia pamätnej izby je zameraná na archeologické nálezy, listinné dokumenty, dobové fotografie a iné pramene miestnej ľudovej tradície a kultúry.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Stará Turá
Gen. M. R. Štefánika 378, Stará Turá
Mestské múzeum Stará Turá sa zameriava najmä na históriu mesta a podjavorinského kraja.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Štúrovo
Pri colnici, Štúrovo
Mestské múzeum Štúrovo má momentálne tri siene pre stále výstavy, jednu pre dočasné výstavy a výstavu vo voľnej prírode na nádvorí.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Šurany
Malá, Šurany
Mestské múzeum v Šuranoch so svojou expozíciou sídli v budove pôvodnej ortodoxnej synagógy (NKP) postavenej v roku 1916.
Zobraziť
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1, Pezinok
Súčasťou Mestského múzea v Pezinku je aj Galéria Jána Kupeckého, poskytujúca priestor umelcom z Pezinka a blízkeho okolia.
Zobraziť
img
Mestské múzeum v Rajci
Námestie SNP 2/2, Rajec
Mestské múzeum v Rajci sa nachádza v budove zo 17. storočia, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok.
Zobraziť
img
Mestské múzeum v Seredi
M. R. Štefánika 8, Sereď
Mestské múzeum v Seredi vo „Fándlyho fare” bolo otvorené 15. decembra 2004. Prevádzkovateľom múzea je mesto Sereď a Občianske združenie Vodný hrad.
Zobraziť
img
Mestské múzeum v Tisovci
Námestie doktora Vladimíra Clementisa 1, Tisovec
Mestské múzeum v Tisovci sa nachádza v dvoch lokalitách, a to v budove Mestského úradu a v rodnom dome Dr. Vladimíra Clementisa.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku, Zlaté Moravce
Mestské múzeum sídli v Migazziovskom kaštieli, pôvodne renesančného z roku 1630, neskôr zbarokizovaného a v 20. storočí rozšíreného.
Zobraziť
img
Mestský vlastivedný dom Šamorín
Bratislavská 15, Šamorín
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede predstavuje šamorínske tradície a nástroje mestských remesiel.
Zobraziť
img
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
Nobelova 50, Bratislava
Múzejno - dokumentačné centrum železníc vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska.
Zobraziť
img
Múzeum Andreja Kmeťa
Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin
Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov.
Zobraziť
img
Múzeum Andreja Sládkoviča
Sládkovičova 20, Krupina
Stála expozícia tohto múzea približuje návštevníkom históriu Krupiny od najstaršieho osídlenia jej územia až po jeho vývoj v novoveku a v 20. storočí.
Zobraziť
img
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Zámocká 1, Modrý Kameň
Múzeum je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu.
Zobraziť
img
Múzeum Beckov
Kúria Ambrovec, Beckov
Múzeum Beckov je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, je v ňom umiestnená expozícia dejín Beckova, jeho významných dejín a aj hradu Beckov.
Zobraziť
img
Múzeum Betliar
Kaštieľná, Betliar
Špecializované umeleckohistorické múzeum patrí v súčasnosti k najvýznamnejším a zároveň najnavštevovanejším pamiatkam na území Slovenska.
Zobraziť
img
Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1, Bojnice
Múzeum Bojnice je špecializované umelecko-historické múzeum zamerané na dokumentáciu dokladov o umelecko-historickom a stavebnom vývoji Zámku Bojnice.
Zobraziť
img
Múzeum Čachtice
Kúria, Čachtice
Múzeum Čachtice je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, ktorá sa venuje dejinám Čachtíc. Je umiestnené v Draškovičovskom kaštieli v Čachticiach.
Zobraziť
img
Múzeum Červený Kameň
Častá, Červený Kameň
Zbierka múzea sa svojou kvalitou a rozsahom radí medzi najzachovalejšie a zároveň najcennejšie historické pamätihodnosti na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum Čierny Orol
Ul. 1.mája 28, Liptovský Mikuláš
V súčasnosti sa v budove Čierneho orla nachádza stála expozícia Z dejín poľovníctva a rybárstva v Liptove.
Zobraziť
img
Múzeum dopravy PVM
Kúpeľný park 189, Rajecké Teplice
Múzeu dopravy ponúka železničnú traťmajstrovskú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej dopravnej kancelárie.
Zobraziť
img
Múzeum dopravy STM
Šancová 1/A, Bratislava
Múzeum dopravy prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily...
Zobraziť
img
Múzeum Dr. Michala Greisigera
Hviezdoslavova, Spišská Belá
Múzeum približuje život a činnosť polyhistora a mestského lekára zo Spišskej Belej spolu s históriou a etnografickými špecifikami mestečka.
Zobraziť
img
Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F.Kostku 26, Stupava
Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave približuje život a dielo prvého neprofesionálneho slovenského národného umelca Ferdiša Kostku.
Zobraziť
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2, Kremnica
Múzeum Gýča v Kremnici je jedinou expozíciou tohto druhu v Európe. Múzeum v súčasnosti vlastní a verejne predstavuje zbierku viac 1200 ako exponátov.
Zobraziť
img
Múzeum historických hodín
Budimír 25
Budimírsky kaštieľ je vyhľadávaným miestom rozmanitých podujatí a aktivít múzejného charakteru. Je tu sprístupnená expozícia historických hodín.
Zobraziť
img
Múzeum holokaustu
Kasárneská 1005, Sereď
Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi.
Zobraziť
img
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie, Bratislava
Expozícia dokumentuje život a dielo hudobného skladateľa Jána Cikkera, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej hudobnej histórie.
Zobraziť
img
Múzeum Jána Kollára
Mošovce
Múzeum Jána Kollára v Mošovciach sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom Jána Kollára.
Zobraziť
img
Múzeum Jána Thaina
Pribinova 6, Nové Zámky
Základom činnosti múzea je výskum a dokumentácia novozámockého regiónu v príslušných vedných odboroch.
Zobraziť
img
Múzeum Janka Kráľa
Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi.
Zobraziť
img
Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala
Petzvalova ul. 30, Spišská Belá
Múzeum sprístupňuje návštevníkovi prístroje a pomôcky najrozmanitejších typov z Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky.
Zobraziť
img
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria, Blatnica
Múzeum podáva ucelený prehľad o živote a diele Karola Plicku - významného fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga.
Zobraziť
img
Múzeum kinematografickej techniky
Štósska 16, Medzev
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej svojou bohatosťou a rôznorodosťou historických zbierok sa zaradilo medzi ojedinelé múzeá na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum kolies ETOP
Gen. M.R.Štefánika 7263/6, Trenčín
Vyberte sa za poznaním jeho vývoja od prvotných čias až po súčasnosť do trenčianskeho Múzea kolies ETOP.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11, Martin
Spoločný život Horákovcov vyjadruje myšlienku spolupráce českého a slovenského národa v podmienkach spoločného Československého štátu.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68, Bratislava
Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14, Bratislava
Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným, a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru karpatských Nemcov.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18, Bratislava
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum SNM s celoštátnou pôsobnosťou a zameriava sa na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Martin
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je situované v areáli Múzea slovenskej dediny, približuje život Rómov a tradičnú kultúru.
Zobraziť
img
Múzeum kysuckej dediny
Nová Bystrica - Vychylovka
Expozícia zachytáva nielen architektúru, ale aj kultúru a spôsob života v oblasti Kysúc z 19. storočia a prvej polovici 20. storočia.
Zobraziť
img
Múzeum letectva Košice
Košice
Je to technické múzeum poskytujúce prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom.
Zobraziť
img
Múzeum liptovskej dediny
Pribylina
Múzeum liptovskej dediny sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode predovšetkým formou zástavby a skladbou objektov.
Zobraziť
img
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Dlhá 8/C, Stupava
Múzeum vzniklo v roku 2008 ako špecializované pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby zamerané na ľudovú umeleckú výrobu.
Zobraziť
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova, Modra
Nachádza sa tu hlavná expozícia Ľudovít Štúr - od štúdia k činom, ktorá prezentuje prierez životom a dielom Ľ. Štúra.
Zobraziť
img
Múzeum Martina Benku
Kuzmányho, Martin
Expozícia predstavuje najvýznamnejšiu osobnosť zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny - národného umelca Martina Benku.
Zobraziť
img
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 577/1, Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy bolo založené v roku 1868 a je zamerané na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta.
Zobraziť
img
Múzeum Michala Tillnera
Záhorácka 1919, Malacky
V Malackách od roku 1975 pôsobí múzeum, ktoré vzniklo z podnetu malackého maliara a zberateľa Michala Tillnera.
Zobraziť
img
Múzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho
Komárňanská 134, Hurbanovo
Múzeum je organizačne začlenené ako súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
Zobraziť
img
Múzeum Milana Dobeša
Zámočnícka 13, Bratislava
V múzeu sa nachádza stála expozícia prác Milana Dobeša - konštruktivistické a neokonštruktivistické tendencie vo vizuálnom umení.
Zobraziť
img
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Košariská
Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť.
Zobraziť
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie, Kremnica
V Kremnici majú návštevníci jedinečnú šancu spoznať dejiny peňazí na Slovensku od najstarších čias až po dnešok.
Zobraziť
img
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
Ul. A. Warhola 749/26, Medzilaborce
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sa zaoberá aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.
Zobraziť
img
Múzeum Molpír
Cintorínska 3, Smolenice
V múzeu sa nachádza šesť miestností, v ktorých sú cenné exponáty živej histórie. V priečelí budovy sa nachádzajú slnečné hodiny.
Zobraziť
img
Múzeum mošovských remeselníkov
Mošovce
V múzeu sú vystavené rozličné výrobné nástroje kováčov, kolárov, obuvníkov a kožušníkov, ich cechové dokumenty a výrobky.
Zobraziť
img
Múzeum obchodu
Linzbothova 16, Bratislava
Múzeum obchodu chce priblížiť ľudom predmety, ktoré sa viažu ku konkrétnym osudom ľudí, firiem, značiek, produktov a obchodu.
Zobraziť
img
Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 1124/4, Liptovský Mikuláš
Múzeum je zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstva. Expozícia má dve základné časti - Kras a jaskyne Slovenska a Chránená príroda Slovenska
Zobraziť
img
Múzeum Oravakafe
Krušetnica 131
Múzeum Oravakafe ponúka najväčšiu mozaiku z kávovníkových zŕn, ktorá je najväčšia na svete. Zbierka exponátov Oravakafe je slovenským rekordom.
Zobraziť
img
Múzeum oravskej dediny
Brestová 850, Zuberec
Múzeum je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov. je tu rozostavených viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry.
Zobraziť
img
Múzeum polície
Gunduličova 2, Bratislava
Múzeum polície ako jediné špecializované zariadenie v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov.
Zobraziť
img
Múzeum Prvého slovenského gymnázia
Muránska 18, Revúca
Múzeum sa špecializuje na históriu a činnosť Slovenského evanjelického a. v. gymnázia známeho ako Prvé slovenské gymnázium a jeho historický prínos.
Zobraziť
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor, Jelenec
V kaštieli sídli Múzeum rodu Forgách, v ktorom sa návštevník zoznámi s jedným z najvýznamnejších šľachtických rodov v našich dejinách.
Zobraziť
img
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20, Prešov
Múzeum rusínskej kultúry má celoštátnu pôsobnosť a je zamerané na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16, Bratislava
Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území.
Zobraziť
img
Múzeum šľachtických kočiarov a saní
Oravský Podzámok
Nechajte sa unášať čarom minulého storočia, keď sa po našich cestách preháňali kočiare. V múzeu môžete vzhliadnuť 21 exkluzívnych exponátov.
Zobraziť
img
Múzeum Slovenského Červeného kríža
Moyzesova, Martin
Poslaním múzea je zhromažďovať, spravovať, ochraňovať, odborne spracovávať a verejnosti sprístupňovať doklady dejín a vývoja Červeného kríža.
Zobraziť
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, Banská Bystrica
Múzeum Slovenského národného povstania, vykonáva vedecko-výskumnú a dokumentačnú činnosť v oblasti histórie národno-oslobodzovacieho boja Slovákov.
Zobraziť
img
Múzeum slovenskej dediny
Jahodnícke háje, Martin
Múzeum v prírode prezentuje ľudové Múzeum slovenskej dediny - staviteľstvo, bývanie a život tradičných dedinských spoločenstiev na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum Slovenských národných rád
Štúrova, Myjava
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu histórie jednotlivých predstaviteľov a ďalšie osobnosti slovenského národa až po súčasnú NR SR.
Zobraziť
img
Múzeum špeciálneho školstva
Námestie Majstra Pavla 28, Levoča
Poslaním Múzea je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva.
Zobraziť
img
Múzeum Spiša
Letná 50, Spišská Nová Ves
Budova múzea patrí medzi najcennejšie historické objekty v meste, jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15. storočia.
Zobraziť
img
Múzeum Tatranského národného parku
Tatranská Lomnica
Múzeum oboznamuje návštevníkov s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier.
Zobraziť
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14, Kremnica
Múzeum telesnej kultúry ponúka svojim návštevníkom jedinečnú stálu expozíciu venovanú dejinám lyžovania na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258, Svidník
Múzeum ukrajinskej kultúry je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať kultúrno-historický, politický a sociálny vývoj obyvateľstva.
Zobraziť
img
Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 64/42, Kežmarok
V súčasnosti má múzeum tri objekty: Kežmarský hrad, Expozícia meštianskej bytovej kultúry a Meštiansky dom využívaný ako výstavná sieň.
Zobraziť
img
Múzeum včelárstva na Slovensku
Kráľová pri Senci
K pozoruhodným expozíciám patrí Múzeum včelárstva na Slovensku, ktoré otvorili v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci.
Zobraziť
img
Múzeum vín
Floriánova ulica, Prešov
Múzeum vína tvoria hlavne fľašové vína zo všetkých kútov sveta, doplnené trojrozmernými exponátmi z technológie výroby vína, ako aj pestovania viniča.
Zobraziť
img
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton
Múzeum sa nachádza v neskorobarokovom kaštieli, pôvodnom sídle rodov Koháry a Coburg, v nádhernom prostredí anglického parku s jazierkami.
Zobraziť
img
Múzeum vodného mlynárstva
Dolná 19, Kolárovo
Vodný mlyn Kolárovo - Múzeum vodného mlynárstva, inštalované v plávajúcom mlyne, ktorý má zaujímavú históriu.
Zobraziť
img
Múzeum Ždiarsky dom
Ždiar 262
V múzeu sa môžete dozvedieť o živote Goralov žijúcich pod úpätím Belianskych Tatier. Expozícia predstavuje obytnú a hospodársku časť.
Zobraziť
img
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 297/17, Bratislava
Činnosť múzea je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku.
Zobraziť
img
Myšľanské obecné múzeum
Nižná Myšľa
Múzeum prezentuje cirkevné dejiny, dejiny rádov v regióne i dejiny obce. Nachádzajú sa tu európske unikáty, napr. rituálny chlieb starý 3700 rokov.
Zobraziť
img
Národopisná expozícia
Šarišské múzeum, Bardejov
Národopisná expozícia sa nachádza spolu s ďalšími dvoma expozíciami (Lekárenská expozícia a expozícia Dejiny Bardejovských Kúpeľov) vo vile Rákoci.
Zobraziť
img
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153, Liptovský Hrádok
V historickej budove soľného úradu v Liptovskom hrádku sídli Národopisné múzeum, ktoré je súčasťou Liptovského múzea v Ružomberku.
Zobraziť
img
Nestville Park
Hniezdne 471
Nestville Park je expozícia, ktorá návštevníkovi predstavuje zaujímavý historický prierez spracovaním a výrobou liehovín.
Zobraziť
img
Novohradské múzeum a galéria
Kubínyiho námestie, Lučenec
Múzeum dokumentuje históriu Novohradského regiónu s dôrazom na keramickú výrobu.
Zobraziť
img
Obecné múzeum Veľké Rovné
Veľké Rovné
Cieľom múzea je prezentovať drotárske umenie, ktoré je pre oblasť charakteristické. Drotárstvo preslávilo obec Veľké Rovné aj v Európe.
Zobraziť
img
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 7, Dolný Kubín
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava spravuje na území Oravy 7 národných kultúrnych pamiatok, v ktorých sa nachádza 8 ucelených expozícií.
Zobraziť
img
Podjavorinské múzeum
Nám. slobody 6, Nové Mesto nad Váhom
Podjavorinské múzeum ponúka okrem vlastivedno-historickej expozície zameranej na Nové Mesto a okolie i expozície o ľudovej kultúre z tohto kraja.
Zobraziť
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1, Detva
Podpolianske múzeum je jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1. februára 1994.
Zobraziť
img
Podtatranské múzeum
Sobotské námestie 1773/33, Spišská Sobota - Poprad
Podtatranské múzeum sídli v budove Spišskej Sobote - mestskej časti Popradu. Nachádza sa tu niekoľko expozícií.
Zobraziť
img
Podunajské múzeum
Palatínova 13, Komárno
Inštitúcia má 4 výstavné budovy (Kultúrny palác, budova galérie, Zichyho palác a lapidarium v VI. bašte) a patrí k nej aj skanzen v Martovciach.
Zobraziť
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2, Nová Baňa
Múzeum dokumentuje historický vývoj stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu.
Zobraziť
img
Ponitrianske múzeum
Štefánikova trieda 1, Nitra
Ponitrianske múzeum realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, etnografie, geológie, histórie...
Zobraziť
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta, Banská Bystrica
Poštové múzeum je unikátne múzeum svojho druhu na Slovensku. Expozícia obsahuje predmety, dokumentujúce vývoj poštovníctva.
Zobraziť
img
Považské múzeum
Topoľová 1, Žilina
Múzeum je umiestnené v kultúrnej pamiatke Budatínsky hrad, čo bola pôvodne pohraničná pevnosť na križovatke dôležitých obchodných ciest.
Zobraziť
img
Požitavské múzeum mlynárstva
Horný Oháj 226, Vráble
Požitavské múzeum mlynárstva je súčasťou projektu občianskeho združenia Fontis a Rodinnej farmy Mašekov mlyn.
Zobraziť
img
Prešovské židovské múzeum
Okružná 32, Prešov
Ortodoxná synagóga v Prešove patrí k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku.
Zobraziť
img
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska.
Zobraziť
img
Púchovské múzeum
Nábrežie slobody, Púchov
Púchovské múzeum v historickej budove tzv. Župného domu v Púchove, nadväzuje na predchádzajúce archeologické expozície venované púchovskej kultúre.
Zobraziť
img
Šarišské múzeum
Radničné námestie 13, Bardejov
Šarišské múzeum sa zameriava na historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša.
Zobraziť
img
Šarišské múzeum - expozícia Ikony
Radničné námestie 27, Bardejov
Je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku.
Zobraziť
img
Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry
Šarišské múzeum, Bardejov
V skanzene je rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva.
Zobraziť
img
Slovanské múzeum Puškina
Brodzany
K najznámejším kultúrno-historickým pamiatkam na západnom Slovensku patrí renesančný kaštieľ v Brodzanoch, v ktorom sídli Múzeum A. S. Puškina.
Zobraziť
img
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie, Bratislava
Slovenské národné múzeum nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine. Má 59 stálych expozícií.
Zobraziť
img
Slovenské národné múzeum v Martine
Malá Hora 2, Martin
Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného múzea.
Zobraziť
img
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26, Bratislava
Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) je celoštátne špecializované múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou v oblasti svojej špecializácie.
Zobraziť
img
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 5501, Bratislava
Slovenské plynárenské múzeum už 20 rokov mapuje históriu, ale aj súčasnosť slovenského plynárenstva.
Zobraziť
img
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Dlhá 92, Nitra
Múzeum sa venuje najstarším dejinám poľnohospodárstva, tradičným remeslám, poľnohospodárskym strojom a letectvu.
Zobraziť
img
Slovenské sklárske múzeum
Schreiberova 365, Lednické Rovne
Slovenské sklárske múzeum je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na sklársku výrobu na Slovensku.
Zobraziť
img
Slovenské technické múzeum (STM)
Hlavná, Košice
Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky.
Zobraziť
img
SNM - Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla 40, Levoča
Spišské múzeum sa zameriava na tri základné oblasti - históriu, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu a mesta Levoče.
Zobraziť
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4, Banská Bystrica
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici má 3 stále expozície: Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ a Matejov dom.
Zobraziť
img
Tekovské múzeum
Sv. Michala 40, Levice
V múzeu sú expozície o archeologických lokalitách v regióne, spoločenskom živote v Leviciach a remeslách, o Auguste 1968 prostredníctvom fotografií.
Zobraziť
img
Trenčianske múzeum
Mierové námestie 46, Trenčín
Trenčianske múzeum je kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a viac ako 138 ročnou históriou.
Zobraziť
img
Tribečské múzeum
Krušovská ulica 291, Topoľčany
Tribečské múzeum bolo založené v roku 1961 a zaoberá sa zhromažďovaním prírodovedného, archeologického, historického a etnografického materiálu.
Zobraziť
img
Vihorlatské múzeum
Námestie slobody 1, Humenné
Vihorlatské múzeum vzniklo v roku 1960, pričom od roku 1969 sídli v budove renesančného kaštieľa zo 17. storočia.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum
1. mája 1538, Krásno nad Kysucou
V múzeu je sprístupnená stála expozícia, ktorá predstavuje výber z archeologických, historických a etnografických zbierok Kysuckého múzea.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum - Hanušovce nad Topľou
Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou
Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia. Múzeum prezentuje doklady vývoja prírody a dejín Vranovského okresu.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum - Považská Bystrica
Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Múzeum venuje pozornosť výskumu histórie Považských strojární. Vo svojich zbierkach máme 54 kusov historických motocyklov.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum Galanta
Hlavná ul. 976/8, Galanta
Múzeum má vlastivedný charakter s užšou špecializáciou dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum Trebišov
M. R. Štefánika 257/65, Trebišov
Múzeum zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji Trebišovského okresu a špecializuje sa na dejiny poľnohospodárstva a tokajského vinohradníctva.
Zobraziť
img
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Rázusova 6, Hlohovec
Múzeum patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. Spravuje kvalitné zbierky spoločenských a prírodných vied.
Zobraziť
img
Vojenské múzeum - Piešťany
Žilinská cesta 6545, Piešťany
Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa.
Zobraziť
img
Vojenské múzeum - Svidník
Bardejovská, Svidník
Múzejné oddelenie sa špecializuje na vojenské dejiny Slovenska pred a počas 1. svetovej vojny, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny.
Zobraziť
img
Východoslovenské múzeum
Hviezdoslavova 3, Košice
Múzeum patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Má tri odborne odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor.
Zobraziť
img
Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova ul. 16, Bratislava
Výstavná sieň Podhradie Pavilón sa nachádza v zaniknutej bratislavskej mestskej časti Zuckermandl a je súčasťou komplexu pracovísk a expozícií SNM.
Zobraziť
img
Záhorské múzeum
Námestie slobody 13, Skalica
Záhorské múzeum je regionálne múzeum, ktoré dokumentuje archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu regiónu.
Zobraziť
img
Západoslovenské múzeum
Muzejné námestie 3, Trnava
Západoslovenské múzeum je jedno z najväčších múzeí na Slovensku. Súčasťou je aj Múzeum knižnej kultúry a Dom hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského.
Zobraziť
img
Zemplínske múzeum
Kostolné nám. 1, Michalovce
Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež celkový kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu.
Zobraziť
img
Židovské komunitné múzeum
Heydukova 11-13, Bratislava
Židovské komunitné múzeum sa venuje histórii a kultúre židovskej komunity v Bratislave a regióne.
Zobraziť
img
Žitnoostrovské múzeum
Múzejná 2, Dunajská Streda
Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa múzeum zameralo na región Žitného ostrova. Vlastní zbierky národopisné, archeologické, historické a prírodopisné.
Zobraziť
Ubytovanie na Slovensku
Portál Ubytujemsa.sk je komplexný katalóg ubytovateľov z celého Slovenska. S nami ušetríte nielen na ubytovaní na Slovensku, ale rezerváciou získate zľavy, ktoré môžete využiť počas Vášho pobytu.
U nás nájdete:
65 ubytovacích zariadení
422 atrakcií
192 aquaparkov a kúpalísk
114 disco
231 hradov a zámkov
64 jaskýň
125 lyžiarskych stredísk
182 múzeí
92 požičovní
61 reštaurácií
Zadajte svoj e-mail a získajte novinky, zľavy a súťaže.
Zadaním Vášho e-mailu potvrdzujete registráciu k odberu noviniek e-mailom. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a nebudú poskytnuté tretím stranám.